Raiderahdin hyvät ja huonot puolet? Tässä lyhyt selitys!

Saksan sisäisessä kaukoliikenteessä raiderahti on toiseksi yleisin kuljetusmuoto. Jos tämänhetkiseen keskusteluun on luottaminen, tämän kuljetusmuodon tulisi jatkossa lisääntyä tuntuvasti. Tarkemmin sanottuna raiderahdin määrän tulisi lähitulevaisuudessa ottaa kiinni maarahdin huomattavasti suurempaa määrää. Mitä todellisuudessa voidaan sanoa raiderahdin puolesta tai sitä vastaan? Lisää tähästä aiheesta tämänkertaisessa blogitekstissä.

Raiderahti – hyödyt ja haitat tiivistetysti!

Ennen kaikkea selkeät ympäristö- ja liikennepoliittiset edut puhuvat raiderahdin puolesta. Raiderahdin osuuden kasvaessa, kaukoliikenteentieverkko ei olisi enää niin suuren paineen alla. Rautatieliikennettä voidaan pitää lisäksi huomattavasti turvallisempana ja luotettavampana vaihtoehtona viedä tavara sen vastaanottajalle. Onnettomuudet ja ruuhkat eivät kuuluu rautatien arkeen, kuten yleisesti tiedetään. Saksan kohdalla junaliikenteen uudistus 90 – luvun puolessavälissä on auttanut toteuttamaan kuljetuksia yhä paremmin.

Jo 90 – luvun Saksassa kyseisen uudistuksen tavoitteena oli vähentää kuljetettavan rahdin määrää maantieverkostossa. Ympäristöaspekti puhuukin kaikkein eniten raiderahdin puolesta, päästöjen jäädessä vertailussa muihin kuljetusmuotoihin alimmalle tasolle. Silti löytyy vielä yksi syy kasvattaa raiderahdin osuutta: Raiteet vievät suhteessa paljon vähemmän pinta-alaa, ja tätä alaa kohti sen käyttö on hyvin tehokasta. Unohtamatta vielä sitä, että junien kulkemisessa on vähemmän häiröitä kuin rekkojen.

Huonona puolena on, että rautatieliikenne on kuluiltaan perustavasti hieman kalliimpi. Myös meluhaitat ovat suuremmat kuin autotieliikenteessä. Meluesteiden rakentaminen on yksi ratkaisu, mutta se tarkoittaisi samalla vielä korkeampia kuljetuskustannuksia. Loppujen lopuksi raiderahdin edut ja hyödyt eivät paina vaa’alla tarpeeksi vertailussa maakuljetuksen vastaaviin tekijöihin.

Rautatieliikenteen hyvät ja huonot puolet voidaan tiivistää seuraavasti: Toisaalta ympäristöystävällisyys, turvallisuus, tehokkuus, maantieverkoston vähenevä käyttö ja toisaalta taas melumäärä sekä korkeammat kustannukset. Meidän mielestämme hyödyt ja haitat ovat vertaillessa näitä kahta kuljetusmuotoa lopulta hyvin samanvertaiset.

Raiderahti tai rekkakuljetus – me huolehdimme!

Pfaff Logistik: lla on hyvä maine kuljetuksien ja logistiikan ammattilaisena. Me olemme jo vuosia bisneksessä ja meillä on tarvittu kokemus maa- ja rautatieliikenteen kuljetuksista sekä laivauksista. Ei vain Saksassa, vaan sen rajojen yli kansainvälisesti. Meihin voi luottaa!

>> follow us on instagram.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *